Probleemtooteregister:
Probleemtooteregister [English]
Tagasi
Tootja info
PROnr: PRO060058
Tootja nimi Accra OÜ
Äriregistri kood: 10309075
Probleemtooted
  kogumispunktide nimekiri

Kuulumine TVO-desse.

PRO060067  80199576  Eesti Elektroonikaromu MTÜ 
EES - Elektri ja elektroonikaseadmed, MOT - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukid, REH - Rehvid, PAT - Patareid ja akud, OSA - Mootorsõidukite osad