Probleemtooteregister:
Probleemtooteregister [English]
Tagasi
Tootja info
PROnr: PRO060054
Tootja nimi Abestock AS
Äriregistri kood: 10344545
Probleemtooted
  kogumispunktide nimekiri

Kuulumine TVO-desse.

PRO060067  80199576  Eesti Elektroonikaromu MTÜ 
PRO110012  12029724  Ekogaisma Eesti OÜ 
EES - Elektri ja elektroonikaseadmed, MOT - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukid, REH - Rehvid, PAT - Patareid ja akud, OSA - Mootorsõidukite osad