Probleemtooteregister:
Probleemtooteregister [English]
Tagasi
Tootja info
PROnr: PRO080056
Tootja nimi Acuma Kaubandus OÜ
Äriregistri kood: 10466030
Probleemtooted
  kogumispunktide nimekiri

Kuulumine TVO-desse.

PRO060014  80220514  Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ (EES-Ringlus) 
PRO110012  12029724  Ekogaisma Eesti OÜ 
EES - Elektri ja elektroonikaseadmed, MOT - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukid, REH - Rehvid, PAT - Patareid ja akud, OSA - Mootorsõidukite osad