Probleemtooteregister:
Probleemtooteregister [English]
Tagasi
Tootja info - kogumispunktide nimekiri
PROnr: PRO060014
TVO Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ (EES-Ringlus)
Äriregistri kood: 80220514
Probleemtooted EES,PAT,AKU
Kogumispunktide nimekiri 
  Kogumispunktide asukohad on jäätmekäitluskava lisafailis 1.