Probleemtooteregister:
Probleemtooteregister [Eesti]
1. Romusõiduki saab ära anda romusõidukite kogumispunkti, milleks on jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käituslitsentsi omavad lammutustöökojad.

Lähima kogumispunkti leiate:
www.elv.ee
www.kuusakoski.ee
www.refonda.ee
www.tolmets.ee
www.em.ee

Samuti on Teil võimalus romusõiduk tagastada mootorsõidukite müügikohta või maaletoojale, kes sellist marki mootorsõidukeid Eestis turule laseb.

2. (Mootorsõiduki) kasutatud osad saab ära anda mootorsõiduki osade müügikohas, kus sellist liiki osi müüakse, sõltumata sellest, kas Te plaanite osta uue osa või mitte.

3. Vanarehve saab ära anda rehvi valmistajale, maaletoojale või tootjavastutusorganisatsioonide kogumispunktidesse.

Lähima kogumispunkti leiate:
www.rehviliit.ee
www.rehviringlus.ee

Suurema koguse vanarehvide korral soovitame otse ühendust võtta tootjavastutusorganisatsiooniga, et küsida, kuhu suurema koguse vanarehve tuua saab.

4. Elektroonikaromu saab ära anda elektri- ja elektroonikaseadmete valmistajalevõi maaletoojale või tootjavastutusorganisatsioonide kogumispunktidesse.

Lähima kogumispunkti leiate:
www.elektroonikaromu.ee
www.eesringlus.ee
www.ekogaisma.ee (kõik elavhõbedat sisaldavad lambid, LED-lambid)

Samuti saate elektroonikaromu tagastada müügikohta, kui ostate uue sarnase seadme (1:1 vastuvõtt). Samuti saab elektri- ja elektroonikaseadmeid müüvasse kauplusesse viia väikese elektroonikaromu (pikim külg kuni 25 cm) isegi juhul, kui Te poest uut ei osta.

5. Patarei- ja akujäätmed saab viia lähimasse patareisid ja akusid müüvasse kauplusesse. Kauplusesse, kus müüakse mootorsõidukite akusid, võib viia ka vana mootorsõiduki aku. Patarei- ja akujäätmed võib üle anda valla või linna ohtlike jäätmete kogumispunkti.

6. Põllumajandusplasti jäätmed saate tagastada valmistajale või maaletoojale.

Täpsemat infot lähima kogumispunkti kohta küsige lähimast põllumajandusplasti müüvast kauplusest või maaletoojalt.

NB! Probleemtoodetest tekkinud jäätmed võib üle anda ainult jäätmeluba või registreerimistõendit omavale jäätmekäitlejale, kellel on õigus koguda ja töödelda probleemtoodetest tekkinud jäätmeid.

Infot kogumispunktide kohta leiate ka aadressilt: http://www.kuhuviia.ee/.