Probleemtooteregister:
Probleemtooteregister [English]
Kinnituskood*: Sisesta pildikood
Taotlus kasutajatunnuse saamiseks
Ettevõtja nimi:* [?]
Äriregistri kood:* [?]
Kontaktisiku e-post:* [?]
Kontaktisiku nimi:* [?]
Isikukood* [?]
Telefoni number:
Tootja
Jäätmekäitleja
Väljavedaja
[Vähemalt üks peab olema täidetud]
Akud ja patareid
Elektri- ja elektroonikaseadmed
Rehvid
Mootorsõidukid (M1, N1, L2e)
Mootorsõidukite osad
Põllumajandusplasti tootja
[Vähemalt üks peab olema täidetud]
Lisainfo
Pärast kasutajatunnuse ja parooli laekumist Teie e-posti aadressile, tuleb esitada kõik vajalikud andmed (tabel 1 ja 2 järgi).
Alles korrektsete andmete esitamise järel, on võimalik Teid kui tootjat registris registreerida (Teile saadetakse registreerimise kohta eraldi kirjalik teade).
Järelevalvet teostavatel isikutel palume saata sooviavaldus registrist kasutajatunnuse saamiseks e-posti aadressile: probleemtooteregister@envir.ee