Probleemtooteregister:
Probleemtooteregister [English]

NB! 2018. AASTA ARUANDED ESITATAKSE VANASSE PROTO-sse. ETTEVÕTTED PEAVAD ENNAST REGISTREERIMA UUES PROTO-s, MIS ASUB AADRESSIL: https://proto.envir.ee
Probleemtooteregistri (lühend: PROTO) pidamise eesmärk on andmete koondamine probleemtoodete tootjate kohta, Eestis valmistatud, Eestis turule lastud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete (edaspidi jäätmed) taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise arvestuse pidamiseks. Eesti õigusaktides sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmise arvestuse pidamine ning registrisse kantud andmete alusel Euroopa Komisjonile jäätmealase teabe esitamine.
 • Andmeid saavad muuta ja parandada ainult andmesisestajad. Andmete õigsuse eest vastutavad tootjad, kes esitavad PROTO-le andmeid.
 • Süsteemi kasutamine toimub mistahes hariliku internetisirvija (MS Explorer, FireFox) kaudu.
 • Kogu suhtlemine toimub standardse ja turvalise krüpteeritud side (https) kaudu.
 • Keskses serveris asuv tarkvara on kasutatav korraga paljude kasutajate poolt, sõltumata nende asukohast ja ajast.
 • PROTO haldajaks on Keskkonnaministeerium, tehnilise toimimise tagab ning andmeid töötleb Keskkonnaagentuur.
 • Avalikule osale on suletud kõik kinnitamata dokumendid.
 • PROTO-s saavad end registreerida ja PROTO-le otse esitada andmeid ainult Eesti tootjad. Välismaised tootjad peavad kas ühinema mõne tootjavastutusorganisatsiooniga või leidma teise lahenduse.
 • PROTO-sse esitatavad andmed peavad olema eesti keeles.
 • NB! Tootja ei ole registreeritud enne, kui talle saadetakse vastav kiri koos tema registreeringu numbriga ning tootja nimi muutub nähtavaks PROTO avalikus osas. • Mootorsõidukite ja selle osade tootja või tootja nimel jäätmekäitleja esitab PROTO-le andmed kord aastas - 25. jaanuariks.
  Patareide, akude, elektri-ja elektroonikaseadmete, rehvide ning põllumajandusplasti tootja või tootja nimel tootjavastutusorganisatsioon või jäätmekäitleja esitab PROTO-le andmed kord kvartalis - 25. aprilliks, 25. juuliks, 25. oktoobriks ja 25. jaanuariks.
  Mootorsõidukite, rehvide ning patareide ja akude väljavedaja esitab PROTO-le andmed kord kvartalis - 25. aprilliks, 25. juuliks, 25. oktoobriks ja 25. jaanuariks.
  * Probleemtooteregistri kasutajajuhend (allalaadimiseks)
  * Tootjavastutus elektroonikaromu, romusõidukite, vanarehvide ning patarei- ja akujäätmete käitlemisel. Juhendeid õigusaktide nõuete täitmiseks (allalaadimiseks)  KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
  * Elektri- ja elektroonikaseadmed
  * Patareid ja akud
  * Rehvid
  * Mootorsõidukid ja nende osad
  * Põllumajandusplast